Display: visual, text

Annual of Language & Politics and Politics of Identity : ALPPI

alppi.eu [current version]

Recenzovaný časopis v angličtině zabývající se jazykovou politikou a politickou identitou, obsahuje původní vědecké práce.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut politologických studií

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

casajc.ff.cuni.cz [current version]

Stránky asociace podporující výuku a výzkum cizích jazyků na vysokých školách, organizační struktura, aktuality. Součástí odborný recenzovaný časopis CASALC Review.

Publisher: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

Écho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes

www.eer.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis se zaměřením na románské jazyky. Přináší články z oblasti lingvistiky i literatury. Plné texty od prvního čísla.

Publisher: Jihočeská univerzita. Filozofická fakulta

František Bartoš (1837-1906) : pedagog, jazykovědec, etnograf

frantisekbartos.cz [current version]

Webové stránky, jejichž cílem je uchování a zpřístupnění díla významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Publisher: Krajská knihovna Františka Bartoše

Jazyk - literatura - komunikace

jlk.upol.cz [current version]

Elektronický recenzovaný časopis z jazykové, literární a obecně kulturní oblasti. Obsahuje články a studie.

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury

Jazykovědné sdružení České republiky

www.jazykovednesdruzeni.cz [current version]

Stránky sdružení, které se zaměřuje na přednáškovou činnost, zvyšování vzájemné informovanosti členů, rozvíjení kontaktů se zahraničím, podporu řady významných děl, pořádání konferencí a diskusí. Podílí se na výchově mladých jazykovědců a spolupodílí se na tvorbě učebnic českého jazyka. Součástí časopis Jazykovědné aktuality.

Publisher: Jazykovědné sdružení ČR

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

kjbs.ff.cuni.cz [current version]

Stránky katedry, která se zaměřuje na vzdělání v oborech bulharistiky, chorvatštiny, srbistiky, slovenistiky, romanistiky, součástí praktické informace o katedře, vyučujících, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Konference Lingvistika Praha ...

lingvistikapraha.ff.cuni.cz [current version]

Konference prezentující lingvistické projekty a výzkumy mezi studenty napříč různými lingvistickými a filologickými obory. Součástí archiv minulých ročníků.

Publisher: Univerzita Karlova

Linguistica online

www.phil.muni.cz/linguistica/ [current version]

Elektronický časopis Ústavu jazykovědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje články o problémech týkajících se lingvistiky.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav jazykovědy

Linguistica Pragensia

linguisticapragensia.ff.cuni.cz [current version]

Linguistica Pragensia je mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází od roku 1991, kdy nahradil svého předchůdce, časopis Philologica Pragensia. Časopis uveřejňuje původní články, recenze a zprávy v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Publisher: Univerzita Karlova

Naše řeč

nase-rec.ujc.cas.cz [current version]

Odborné příspěvky z oblasti lingvistiky zaměřené na český jazyk

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

1 2