Display: visual, text

Dcery.cz

dcery.cz [current version]

Webové stránky přinášejí příběhy dětí, jejichž rodiče byli persekvováni na základě komunistického práva, stalinských doktrín, apod.

Publisher: Občanské sdružení Dcery 50. let

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948-1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89 [current version]

Stránky projektu snažící se zdokumentovat osudy lidí, kteří byly popraveni z politických důvodů v letech 1948-1989.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948-1989

www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice [current version]

Stránky projektu snažící se zdokumentovat činnost ozbrojených pohraničních složek na státních hranicích v letech 1945-1989. Seznam usmrcených osob na stránkách http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/sesity/sesit13/sesit13.pdf.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Hotel Kuba : dvě tváře jedné země

www.hotel-kuba.cz [current version]

Webové stránky nabízejí kromě turistických tipů i informace o situaci na Kubě a tipy, jak lidem v této zemi pomoci

Publisher: Člověk v tísni

K 231 : klub bývalých politických vězňů

k231.fronta.cz [current version]

Seminární práce o organizaci K 231 vzniklé během pražského jara 1968 sdružující politické vězně. Informace o vzniku, cílech a rozpuštění klubu.

Publisher: Šír, Vojtěch

Mrtvá trať

www.mrtvatrat.cz [current version]

Stránky popisují stavbu Transpolární magistrály zvané Mrtvá trať vězni Gulagu, která probíhala v letech 1947-1953. Součástí informace o historii a o expedici, kterou zorganizovali členové sdružení Gulagu.

Publisher: Sdružení Archipelag

Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny [current version]

Kulturně historický časopis zabývající se historií totalitních režimů 20. století především na území Československa. Snaží se prostřednictvím kombinace odborných studií, rozhovorů nebo rozboru dokumentů, mapovat klíčové události historie.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Političtí vězni.cz

politictivezni.cz [current version]

Projekt jehož snahou je zachytit a uchovat životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň získané převážně osobními rozhovory. Součástí jsou audio a video záznamy pamětníků, bohatá fotodokumentace.

Publisher: Bouška, Tomáš

Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1969–1989

proverenafakulta.cz [current version]

Webová prezentace představuje výsledky bádání studentského týmu o působení KSČ na FF UK v období normalizace

Publisher: Volná, Kateřina

1