Display: visual, text

Bioprospect

bts.vscht.cz/bioprospect.html [current version]

Stránky vědeckého časopisu Biotechnologické společnosti zaměřeného na aktuální problémy a nové poznatky v oblasti biotechnologie.

Publisher: Biotechnologická společnost

Biotechnologická společnost

bts.vscht.cz [current version]

Stránky neziskové organizace sdružující zájemce o biotechnologie. Informace o společnosti a aktuality z oblasti biotechnologií.

Publisher: Biotechnologická společnost

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

www.ibt.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá základním výzkumem v oblasti molekulárně biologických věd. Informace o ústavu a jeho výzkumu, aktuality.

Publisher: Akademie věd ČR. Biotechnologický ústav

Biotrin

biotrin.cz [current version]

Informace o moderních biotechnologiích. Zahrnuje bulletin Svět biotechnologií

Publisher: Biotrin

Gate2Biotech : vše o českých biotechnologiích na jednom místě

www.gate2biotech.cz [current version]

Portál poskytuje informace v oblastech rostlinné a živočišné biotechnologii, biotechnologii životního prostředí, enzymů, mikrobiální a buněčné biotechnologie. Součástí je slovník biotechnologických pojmů a výrazů.

Publisher: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

1