Display: visual, text

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

www.ibot.cas.cz [current version]

Stránky vědecká instituce zabývající se výzkumem vegetace na úrovni organismů, populací, společenstev a ekosystémů. Součástí jsou informace o Průhonickém parku a fotogalerie

Publisher: Akademie věd ČR. Botanický ústav

Botanický ústav AV ČR v.v.i. : vědecké pracoviště Třeboň

www.butbn.cas.cz [current version]

Informace o činnosti ústavu, výsledky výzkumu v oblasti algologie a ekologie. Součástí je sbírka vodních a mokřadních rostlin, databáze klonálního růstu rostlin střední Evropy a cévnatých rostlin v západním Himaláji

Publisher: Akademie věd ČR. Botanický ústav

1