Display: visual, text

Česká ženská lobby

www.czlobby.cz [current version]

Stránky organizace, která hájí práva žen v České republice. Součástí informace o sdružení, činnosti spolupracujících organizací.

Publisher: Česká ženská lobby

Dejme (že)nám šanci

www.dejmezenamsanci.cz [current version]

Stránky programu podporujícího rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice.

Publisher: Nadace Open Society Fund Praha

ProFem : konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

profem.cz [current version]

Informace o neziskové organizaci, která se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektùm a organizacím. Věnuje se také problematice násilí na ženách a porušování ženských lidských práv

Publisher: proFem

1