Display: visual, text

Protein engineering group

loschmidt.chemi.muni.cz [current version]

Aplikace bioinformatických nástrojů a biomolekulárních technik při studiu a výzkumu proteinů. Obsahuje odborné publikace

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav experimentální biologie

1