Display: visual, text

Hasičský záchranný sbor České republiky

www.hzscr.cz [current version]

Stránky informující o poslání sboru, službách pro veřejnost, ochraně obyvatelstva, požární prevenci a integrovaném záchranném systému. Součástí zpravodajství a časopis 112

Publisher: Hasičský záchranný sbor. Generální ředitelství

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz [current version]

Informace o sboru, územních odborech a aktuálním dění. Součástí rady hasičů, informace pro odborníky, učitele, děti a veřejnost.

Publisher: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

www.hzslk.cz [current version]

Informace o sboru, ochraně obyvatelstva, preventivně výchovné činnosti a prevenci. Součástí zpravodajství a měsíční statistiky za kraj.

Publisher: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

www.hzsol.cz [current version]

Informace o sboru, projektech EU a aktuálním dění. Součástí statistický přehled událostí sboru.

Publisher: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Dobrouči

hasicidobrouc.cz [current version]

O historii sboru a zbrojnice, zásahové, užitkové a historické technice, akcích a činnosti sboru

Publisher: Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč

1