Display: visual, text

AV klasifikace : koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty

avklasifikace.cz [current version]

Stránky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem bylo navrhnout jednotný klasifikační systém pro označování audiovizuálních produktů z hlediska závadnosti pro děti a mladistvé v České republice, a to v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU. Stránky obsahují jednotlivé případové studie ze zahraničí a závěrečnou zprávu z projektu

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

1