Display: visual, text

Krasec : krajská síť environmentálních center v jižních Čechách

krasec.cz [current version]

Webové stránky zaměřené na téma ochrany životního prostředí, ekologická výchova a poradenství. Obsahuje informace o struktuře sdružení, součástí zdroje je časopis Krasec

Publisher: Krasec – krajská síť environmentálních center v jižních Čechách

1