Display: visual, text

Spravedlnost dětem

www.iustin.cz [current version]

Informace z oblasti rodinné práva, judikatura, popis syndromu zavrženého rodiče, monitoring problematiky střídavé péče o dítě, aktuality z oblasti soudních sporů a legislativního vývoje v oblasti péči o dítě

Publisher: Spravedlnost dětem

1