Display: visual, text

Metodický portál RVP

rvp.cz [current version]

Metodická podpora, která má pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání

vuppraha.cz [current version]

Stránky ústavu zabývajícího se problematikou rozvoje všeobecně vzdělávacího školství. Informace o ústavu, jeho činnostech a rámcových vzdělávacích programech.

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

1