Display: visual, text

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

jihovychod.cz [current version]

Web Rady regionu soudružnosti Jihovýchod informuje o projektech, které byly podpořeny dotací EU, zveřejňují informace pro příjemce dotací a publikují výsledky Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Publisher: ROP Jihovýchod

1