Display: visual, text

Český svaz zrakově postižených sportovců : ČSZPS

sport-nevidomych.cz [current version]

Stránky svazu zaměřeného a specializovaného na sportovní aktivity zrakově postižené populace v České republice. Součástí stránek jsou informace o zdravotní problematice, právních předpisech a další

Publisher: Český svaz zrakově postižených sportovců

1