Display: visual, text

Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1969–1989

proverenafakulta.cz [current version]

Webová prezentace představuje výsledky bádání studentského týmu o působení KSČ na FF UK v období normalizace

Publisher: Volná, Kateřina

1