Display: visual, text

Czechofil : najlepszy blog o Czechach

czechofil.com [current version]

Blog polského autora obsahuje pohled na českou společnost, kulturu, zvyky, politiku či běžný život.

Publisher: Bujnowski, Mariusz

Czech POINT

www.czechpoint.cz [current version]

Stránky projektu umožňující komunikaci mezi občanem a státem ve věci získání a ověřování dat z veřejných i neveřejných informačních systémů, prostřednictvím jednoho universálního místa. Součástí stránek informace o projektu, přehled kontaktních míst.

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Czech-polish historical and pedagogical journal

www.ped.muni.cz/cphpjournal/ [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na poznání dějin a kultury Polska a Česka. Plné texty od roku 2011.

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

Czech press photo

czechpressphoto.cz [current version]

Informace o soutěži a následné výstavě Czech press photo, kterou tvoří fotografie profesionálních žurnalistů v Česku a Slovensku. Výsledky ročníků od roku 2007, složení poroty, aktuality

Publisher: Czech photo

Czech Republic

www.czech.cz [current version]

Oficiální web České republiky obsahující základní fakta o historii, politice, přírodě, ekonomice, turistice a kultuře, informace pro zájemce o studium, práci či podnikání v ČR

Publisher: Ministerstvo zahraničních věcí

Czech research and technology development : Czech rtd : research and technology development

www.czechrtd.info [current version]

Projekt Technologického centra Akademie věd České republiky, který mapuje oblast výzkumu a technologického rozvoje, (research and technology development) v České republice. Analýzy, koncepce, seznam relevantních českých institucí uspořádaný dle oboru, ve kterém působí. Stránky jsou v anglickém jazyce

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

CzechTrade : partner pro váš export

czechtrade.cz [current version]

Exportní příležitosti, adresář exportérů, informace ze zahraničních trhů, dění v mezinárodním obchodě, analýzy zahraničního obchodu a profil ČR. Obsahuje časopis Trade Review

Publisher: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

Česká advokátní komora

www.cak.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o České advokátní komoře, která je největší právnickou profesní organizací v České republice. Informace o organizaci, předpisy o advokacii, bulletin advokacie od roku 1994

Publisher: Česká advokátní komora

Česká akademie zemědělských věd

cazv.cz [current version]

Informace o České akademii zemědělských věd. Organizační struktura, historie, činnost, pozvánky, publikace, terminologický zemědělský slovník

Publisher: Česká akademie zemědělských věd

Česká archivní společnost

cesarch.cz [current version]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Publisher: Česká archivní společnost

Česká asociace konzultačních inženýrů : CACE

cace.cz [current version]

Obsahuje informace o asociaci, seznam členů, etický kodex FIDIC, CACE Bulletin a EFCA Bulletin

Publisher: Česká asociace konzultačních inženýrů

Česká bankovní asociace

czech-ba.cz [current version]

Mimo informací o asociaci obsahuje základní informace o bankovním sektoru v ČR, data, studie a analýzy, slovníky bankovních pojmů aj.

Publisher: Česká bankovní asociace

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13