Display: visual, text

Institute of forest ecosystem research : IFER

ifer.cz [current version]

Informace o projektech zaměřených na lesnický výzkum. Dokumentace, výroční zprávy, aktuality

Publisher: Ústav pro výzkum lesních ekosystémů; IFER - Monitoring and Mapping Solutions

1