Display: visual, text

Anticomm.co.uk : communist terror in Czechoslovakia & anti-communist resistance

anticomm.co.uk [current version]

Stránky dokumentující komunistický režim a protikomunistický odboj. Součástí rozsáhlý doprovodný materiál a originální dokumenty.

Publisher: Valdová, Veronika

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Cesta k listopadu 1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/cesta-k-listopadu-1989 [current version]

Interpretace tématu přechodu od komunismu k demokracii zpracované formou metodických listů.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Comscore : komunistické jádro útočí

comscore.cz [current version]

Blog vyjadřující se k politickým ideologiím a společnosti, věřící v nástup nové levice.

Publisher: Babák, Jan

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Demokratická revoluce 1989

www.89.usd.cas.cz [current version]

Základní informace k tématům a otázkám spjatým s pádem komunistického režimu v Československu.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Jan Palach : Multimediální projekt Univerzity Karlovy

www.janpalach.cz [current version]

Multimediální projekt Univerzity Karlovy přibližující životní příběh Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí.

Publisher: Univerzita Karlova

Moderní dějiny : vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky

moderni-dejiny.cz [current version]

Stránky se věnují historickému vývoji moderních dějin, zahrnuty jsou pomůcky pro výuku, metodika, fotogalerie i videozáznamy

Publisher: Občanské sdružení Pant

Postkomunismus.cz

www.postkomunismus.cz [current version]

Webové stránky věnující se problematice totalitních režimů, převážně pak období komunismu v Československu. Články poukazují na provázanost některých lidí a událostí, které měli úzký vztah s komunistickou garniturou, s polistopadovým děním

Publisher: Občanské sdružení Pant

1