Display: visual, text

Džamila Stehlíková

www.dzamilastehlikova.cz [current version]

Stránky bývalé ministryně pro oblast lidských práv a menšin. Články, rozhovory a informace o politice, lidských právech, rovných příležitostech a začleňování do společnosti.

Publisher: Stehlíková, Džamila

Dženo sdružení

www.dzeno.cz [current version]

Informace o sdružení Dženo. Tematický monitoring zpráv z oblasti romské problematiky, odborné analýzy.

Publisher: Dženo

Ekologický právní servis : ochrana životního prostředí a lidských práv

www.eps.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o službách a poslání občanského sdružení Ekologický právní servis: publikace, studie a dokumenty, řešené případy, podrobný rozpis jednotlivých aktivit

Publisher: Frank Bold Society

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [current version]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Publisher: Evropská kontaktní skupina v České republice

Férová nemocnice : projekt Ligy lidských práv

www.ferovanemocnice.cz [current version]

Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu. Informace jsou řazeny do jedenácti tematických okruhů: souhlas se zákrokem, přístup k dokumentaci, postup při nespokojenosti pacienta, poplatky, lékařské tajemství, práva rodičky, děti a nezletilí, povinné očkování, práva osob s duševní nemocí, umírající pacienti, posuzování zdravotního stavu

Publisher: Liga lidských práv

Forum 2000

www.forum2000.cz [current version]

Stránky nadace naplňující odkaz Václava Havla prostřednictvím např. podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům. Informace o nadaci, jejich projektech, konferenci a aktuálním dění.

Publisher: Nadace Forum 2000

GARDE - responsibility.cz

responsibility.cz [current version]

Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity. Program sdružení zaměřený na problematiku odpovědnosti korporací ke svým zaměstnancům a lokalitě svého působení. Součástí je popis kampaně, návrhy na změnu, příklady zahraničních investic

Publisher: Frank Bold Society

Humanistické hnutí

umanistickehnuti.cz [current version]

Rozcestník zaměřený na aktuality spjaté s myšlenkami nového humanismu

Publisher: Centrum Narovinu

Informační centrum OSN v Praze

www.osn.cz [current version]

Informace o činnosti centra je zde popisována na základě klasifikace do pěti kategorií: mír a bezpečnost, lidská práva, humanitární otázky, mezinárodní právo, ekonomický a sociální vývoj. Zdroj obsahuje vydané publikace, informace o systému OSN, aktuality a vlastní měsíčník UNbulletin vydávaný od roku 2005

Publisher: Informační centrum OSN v Praze

Iuridicum Remedium : IuRe : ...není nám to jedno

www.iure.org [current version]

Web zaměřující se na konkrétní přápady porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů.

Publisher: Iuridicum Remedium

Jeden svět ... : festival dokumentárních filmů o lidských právech

www.jedensvet.cz [current version]

Festival dokumentárních filmů, který se věnuje problematice dodržování lidských práv. Anotace uvedených filmů, programy, organizace festivalu v regionech a další informace

Publisher: Člověk v tísni

Jiné právo

jinepravo.blogspot.com [current version]

Zapomeňte na to, že právo je "souborem platných právních norem". Skutečné právo je jiný svět: je to intelektuální výzva, kontext, zábava, umění, poslání, život... Tento blog přináší novinky a náhodné postřehy ze světa jiného práva

Publisher: Komárek, Jan

1 2 3 4