Display: visual, text

Český raný středověk

www.sendme.cz/trestik/main.htm [current version]

Stránky věnované raně středověkým dějinám Čech a Moravy, postavení Velké Moravy, podrobné informace o období 10.-12. století, mytologie.

Publisher: Třeštík, Dušan

František Bartoš (1837-1906) : pedagog, jazykovědec, etnograf

frantisekbartos.cz [current version]

Webové stránky, jejichž cílem je uchování a zpřístupnění díla významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Publisher: Krajská knihovna Františka Bartoše

Markrabství moravské : kulturně-historický web o Moravě a Moravském Slezsku

www.markrabstvimoravske.cz [current version]

Stránky zaměřené na obecnou historii a kulturu Moravy a Moravského Slezska. Součástí bohatá fotogalerie.

Publisher: Fryzelka, Tomáš

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit Moravy a Slezska určený pro zájemce o geologii při získávání informací o lokalitách

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Moravská galerie v Brně

moravska-galerie.cz [current version]

Stránky druhého největšího muzea umění v České republice. Informace o galerii, stálých expozicích, výstavách a doprovodných pořadech.

Publisher: Moravská galerie

Osobnosti Moravy.eu

www.osobnosti-moravy.eu [current version]

Základní biografické informace o lidech, kteří se narodili, žili, studovali, tvořili či se nechali inspirovat Moravou.

Publisher: Ševčíková, Hana

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

poutni.ado.cz [current version]

Webové stránky s podrobně zpracovanými informacemi o křesťanských poutních místech na Moravě a ve Slezsku

Publisher: Arcibiskupství olomoucké

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Sdružení výtvarných umělců moravských

svum.org [current version]

Informace o bohaté historii sdružení, stanovy, medailonky jednotlivých členů, publikované články, aktuality.

Publisher: Sdružení výtvarných umělců moravských

Synagogy v Čechách a na Moravě

synagogy.euweb.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o vývoji synagog na území Čech a Moravy, součástí je fotogalerie synagog organizovaná dle jednotlivých regionů

Publisher: Oltová, Jitka

Umělecké památky Moravy a Slezska : fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách ve vybraných objektech

ms-pamatky.cz [current version]

Fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách především v kostelech Moravy a Slezska, údaje o vybraných objektech, popis postupu při obnově fresek, realizační týmy.

Publisher: Balcar, Vladimír

Licence: CC BY-NC 3.0

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

www.zuova.cz [current version]

Informace o ústavu, vědecké a výzkumné činnosti, projektech, mezinárodní spolupráci a službách. Součástí články z oblasti zdraví a bezpečnosti.

Publisher: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě

zidovskehrbitovy.wz.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace vývoji židovských hřbitovů na území Čech a Moravy. Součástí je bohatá fotogalerie židovských hřbitovů organizovaná dle regionů

Publisher: Oltová, Jitka

1