Display: visual, text

Právo, informace, bezpečnost : PBI

www.teorieib.cz/pbi/ [current version]

Odborný časopis vytvořený v rámci výzkumného projektu Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti. Přináší články z oblasti práva, informační bezpečnosti, počítačové kriminality a dalších příbuzných oblastí.

Publisher: Policejní akademie ČR

Safer internet.cz : nemáte problém? Možná o něm jen nevíte...

www.saferinternet.cz [current version]

Zdroj obsahuje zákony, pravidla, rady a návody bezpečného užívání sítě Internet s cílem eliminovat nebezpečí kyberšikany a dalších nástrah. Součástí jsou recenze programů s ohledem na jejich bezpečnost, slovník bezpečného internetu a přehled vývoje legislativy a koncepcí zvyšující bezpečnost užívání Internetu.

Publisher: Národní centrum bezpečnějšího internetu

Užij si svá práva.cz

uzijsisoukromi.cz [current version]

Stránky obsahují informace o skrytých nástrahách a nebezpečí porušování lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí v digitálním prostředí. Zmíněny jsou především sociální sítě, veřejné kamerové systémy a další oblasti

Publisher: Iuridicum Remedium

1