Display: visual, text

Děti v dopravě

www.detivdoprave.cz/ [current version]

Stránky projektu zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí. Informace o tom, chránit děti před dopravními nehodami, jak je vychovávat a vzdělávat v oblasti dopravy. Součástí stránek metodický a didaktický materiál pro pedagogy.

Publisher: Centrum dopravního výzkumu

Informační portál Studio STA

www.studio-sta.cz [current version]

Portál přinášející aktuální informace o vzdělávání, kulturních akcích, dopravních nehodách, politice, turistice, sportu, počasí a dalším.

Publisher: Studio STA - studentská tisková a televizní agentura

Katastrofy.com

katastrofy.com [current version]

Zpravodajský portál přinášející aktuální informace o přírodních katastrofách, nehodách na horách i u vody, dopravních, železničních, leteckých neštěstích a jiných katastrofických událostech. Zdroj informuje o dění doma i v zahraničí

Publisher: Nový, Petr

Observatoř bezpečnosti silničního provozu

www.czrso.cz [current version]

Jedná se o stránky projektu, jehož cílem je snížení nehodovosti provozu na pozemních komunikacích v České republice zefektivněním procesu přijímání vhodných opatření pro snížení nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích na všech úrovních státní zprávy

Publisher: Centrum dopravního výzkumu

1