Display: visual, text

Fakta a data : portál životního prostředí ČR

portal.cenia.cz [current version]

Portál informací o životním prostředí v České republice. Obsahuje přehled zdrojů orientovaných na ovzduší, vodu, ochranu přírody a tvorbu krajiny, odpady, půdu a integrovanou prevenci

Publisher: CENIA

1