Display: visual, text

Česká pedologická společnost : ČPS

pedologie.czu.cz [current version]

Informace o organizaci, činnosti, pořádaných akcích a pedologické literatuře vycházející v České republice. Součástí časopis Informační listy

Publisher: Česká pedologická společnost

Fakta a data : portál životního prostředí ČR

portal.cenia.cz [current version]

Portál informací o životním prostředí v České republice. Obsahuje přehled zdrojů orientovaných na ovzduší, vodu, ochranu přírody a tvorbu krajiny, odpady, půdu a integrovanou prevenci

Publisher: CENIA

1