Display: visual, text

Archivum Mathematicum

emis.muni.cz/journals/AM/ [current version]

Čtvrtletně vycházející časopis v angličtině obsahující vědecké práce ze všech oblastí matematiky. Plné texty dostupné od roku 1992.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

Brněnský korenspondenční seminář : BRKOS

ganymed.math.muni.cz/brkos/ [current version]

Stránky matematického korespondenčního semináře pro studenty středních škol zajímající se o matematiku. Součástí zajímavé studijní materiály, zadání i řešení příkladů a další

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta

Centrum pro teoretická studia : společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky

www.cts.cuni.cz [current version]

Stránky centra, které provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd. Informace o centru, programech, projektech a akcích, součástí fotogalerie.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká matematická společnost : sekce Jednoty českých matematiků a fyziků

cms.jcmf.cz [current version]

Informace o organizaci společnosti, aktivitách a soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká matematická společnost

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Communications in Mathematics

cm.osu.cz [current version]

Stránky mezinárodního vědeckého časopisu prezentující výzkumné práce v oblasti matematiky.

Publisher: Ostravská univerzita

Dyskalkulie

dyskalkulie.webgarden.cz [current version]

Informace o dyskalkulii, rady a náměty na konkrétní matematické problémy pro dyskalkuliky

Publisher: Horáčková, Hana

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Dyskalkulie a její reedukace

www.volny.cz/dyskalkulie/ [current version]

Diplomová práce informující o specifických vývojových poruchách učení, poruchách matematických schopností, reedukaci specifických poruch učení a také obsahující popis práce s dyskalkulickým žákem

Publisher: Křenková, Jitka

Elektronické učebnice matematiky a fyziky

www.realisticky.cz [current version]

Stránky se věnují realistickému přístupu k výuce a navazují na stránky Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia. Součástí učebnice matematiky a fyziky pro SŠ a ZŠ.

Publisher: Krynický, Martin

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Hejného metoda

www.h-mat.cz [current version]

Výuka matematiky založená na metodě budování mentálních schémat podle prof. Milana Hejného. Součástí informace o metodě, semináře, kurzy, učebnice a pomůcky.

Publisher: H-mat

Jaroslav Reichl

www.jreichl.com [current version]

Stránky učitele fyziky a matematiky na střední škole. Informace k jeho výuce, projektech, součástí ukázky maturitních prací a multimediální encyklopedie fyziky.

Publisher: Reichl, Jaroslav

Jednota českých matematiků a fyziků : JČMF

www.jcmf.cz [current version]

Jednota se podílí na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. Stránky informují o dění v jednotě a souvisejících aktivitách.

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Katedra aplikované matematiky

kap.fp.tul.cz [current version]

Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Publisher: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1 2 3 4