Display: visual, text

Cyril Höschl : director of psychiatric center

www.hoschl.cz [current version]

Osobní stránky uznávaného českého psychiatra. Informace o jeho oceněních, přednáškách, publicistice a dalším.

Publisher: Prof.MUDr. Cyril Höschl DrSc.

Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost

ceskapsychiatrie.cz [current version]

Informace o společnostech, odborných akcích, dění v oboru, vzdělávacích programech a časopisu Česká a slovenská psychiatrie.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Psychiatrická společnost; Česká psychiatrická společnost

Psychiatrie pro praxi

psychiatriepropraxi.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis určený ambulantním a klinickým psychiatrům. Informace z ambulantní psychiatrie, psychofarmakologie a psychoterapie. Plný text dostupný od roku 2001.

Publisher: Solen

1