Display: visual, text

Data a výzkum - SDA Info

dav.soc.cas.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum.

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Sociální studia : časopis Fakulty sociálních studií MU

socstudia.fss.muni.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopisem, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata z oblasti sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií

1