Display: visual, text

Krajská knihovna Vysočiny

www.kkvysociny.cz [current version]

Historie, výroční zprávy, soupis publikační činnosti, knihovní řád, popis novostavby a další informace o Krajské knihovně Vysočiny. Součástí webu je soupis knihoven v regionu a dokumenty týkající se plnění regionálních funkcí knihovny

Publisher: Krajská knihovna Vysočiny

1