If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Rozvojové partnerství Outplacement jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům

equal.cd.cz [current version]

Stránky projektu "Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků jako nástroje pomoci zaměstnancům postiženým restrukturalizací", který se zabývá vytvořením efektivního systému cílené podpory zaměstnanců ohrožených či postižených ztrátou zaměstnání

Publisher: Dopravní vzdělávací institut

1