Display: visual, text

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

genealogie.cz [current version]

Informace o společnosti, členství, stanovy, historie. Seznam osobních registrovaných znaků, obsahy periodika Genealogické a heraldické listy, seznam vydaných publikací spol., přehled pořádaných přednášek a výstav

Publisher: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Karel Jan Malina

www.kjmalina.cz [current version]

Osobní­ stránky soukromého badatele v oboru genealogie a lokální­ historie. Stránky prezentují badatelskou činnost, která tematicky souvisí především s obcí­ Horní­ Bečva a s regionem Rožnovsko.

Publisher: Malina, Karel Jan

Rod Čeřovských

rcerovsky.sweb.cz [current version]

Stránky jsou věnovány jménu a rodu Čeřovských a mapování jejich historie.

Publisher: Čerovský, Radim

Licence: CC BY 4.0

Šemíkovi

semikovi.blogspot.cz [current version]

Osobní weblog zaměřený na genealogii rodiny Šemíkovy, vytváření rodokmenu a pátrání po předcích. Součástí jsou články o historii a ukázky záznamů z matrik a archivů.

Publisher: Šemík, Roman

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1