If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Dcery.cz

dcery.cz [current version]

Webové stránky přinášejí příběhy dětí, jejichž rodiče byli persekvováni na základě komunistického práva, stalinských doktrín, apod.

Publisher: Občanské sdružení Dcery 50. let

K 231 : klub bývalých politických vězňů

k231.fronta.cz [current version]

Seminární práce o organizaci K 231 vzniklé během pražského jara 1968 sdružující politické vězně. Informace o vzniku, cílech a rozpuštění klubu.

Publisher: Šír, Vojtěch

Mrtvá trať

www.mrtvatrat.cz [current version]

Stránky popisují stavbu Transpolární magistrály zvané Mrtvá trať vězni Gulagu, která probíhala v letech 1947-1953. Součástí informace o historii a o expedici, kterou zorganizovali členové sdružení Gulagu.

Publisher: Sdružení Archipelag

Političtí vězni.cz

politictivezni.cz [current version]

Projekt jehož snahou je zachytit a uchovat životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň získané převážně osobními rozhovory. Součástí jsou audio a video záznamy pamětníků, bohatá fotodokumentace.

Publisher: Bouška, Tomáš

Sdružení bývalých politických vězňů

politicti-vezni.cz [current version]

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Publisher: Sdružení bývalých politických vězňů

1