Display: visual, text

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. : AFIZ

afiz.cz [current version]

Informace o asociaci, seznamy zprostředkovatelů, odborná stanoviska, testy pro zprostředkovatele

Publisher: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství : USF

usfcr.cz [current version]

Neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Informace pro spotřebitele i odborníky

Publisher: Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

1