Display: visual, text

Centrum pro výzkum informačních systémů : CVIS

cvis.cz [current version]

Organizace se zaměřuje na komplexní poradenskou činnost v oblasti podnikové informatiky a řízení organizací. Zabývá se rovněž publikační, přednáškovou a výzkumnou činností orientovanou na podnikové informační systémy, strategické, procesní a projektové řízení. Informace o organizaci a poskytovaných službách

Publisher: CVIS Consulting

1