Display: visual, text

Centrální depozitář cenných papírů

centralnidepozitar.cz [current version]

Společnost vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a provozuje vypořádací systém pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji

Publisher: Centrální depozitář cenných papírů

1