Display: visual, text

Hasičský záchranný sbor České republiky

www.hzscr.cz [current version]

Stránky informující o poslání sboru, službách pro veřejnost, ochraně obyvatelstva, požární prevenci a integrovaném záchranném systému. Součástí zpravodajství a časopis 112

Publisher: Hasičský záchranný sbor. Generální ředitelství

1