Display: visual, text

E-zdroje : informace přímo na vašem monitoru

e-zdroje.vsb.cz [current version]

Aktuality a trendy z oblasti otevřeného přístupu k informacím (open access) a elektronických informačních zdrojů

Publisher: Vysoká škola báňská - TU

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1