Display: visual, text

Archiv stránek bývalého Ministerstva informatiky

aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/default.htm [current version]

Zdroj obsahuje informace o bývalém Ministerstvu informatiky a jeho klíčových projektech

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Český zavináč

www.ceskyzavinac.cz [current version]

Stránky soutěže udělující ocenění za nejlepší projekty, které přispěly k rozvoji informačních technologií ve státní správě a místní samosprávě. Informace o soutěži, její historii a jednotlivých ročnících.

Publisher: Český zavináč

Informační systémy veřejné správy

isvs.cz [current version]

Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-Governmentu

Publisher: Advice.cz

Internet ve státní správě a samosprávě : ISSS

www.isss.cz [current version]

Stránky konference věnované aktuálním otázkám souvisejícími s dalším rozvojem e-governmentu. Součástí sborníky z konferencí.

Publisher: Triada

Local and Regional Information Society : LORIS

www.loriseu.eu [current version]

Stránky mezinárodní konference, jejímž cílem je umožnit zástupcům zúčastněných měst a regionů výměnu zkušeností a poskytnout jim příležitost k diskusi s dalšími zástupci veřejné správy.

Publisher: Triada

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz [current version]

Jedná se o stránky Ministerstva vnitra České republiky

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Visegrad Four for Developing Information Society : V4DIS

www.v4dis.eu [current version]

Stránky konference zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií ve státní správě a samosprávě zemí V4, vývoj moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci vybraných projektů.

Publisher: Triada

Zlatý erb : soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

www.zlatyerb.obce.cz [current version]

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.

Publisher: Sdružení Zlatý erb

Licence: CC BY 3.0
1