Display: visual, text

RegionHranicko.cz

www.regionhranicko.cz [current version]

Stránky jsou společným portálem tří regionálních organizací (Mikroregion Hranicko, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Hranická rozvojová agentura) spolupracujících na rozvoji Hranicka. Informace o organizacích, jejich projektech, akcích a aktuálním dění.

Publisher: Mikroregion Hranicko

Venkovské noviny : hlas venkova–občastník pro venkov

www.venkovskenoviny.cz [current version]

Elektronický časopis zaměřený na rozvoj venkova a informování o aktuálním dění, projektech a pořádaných akcích.

Publisher: Centrum pro komunitní práci

1