Display: visual, text

Společnost pro kriminalistiku

www.spkcz.cz [current version]

Informace o společnosti (stanovy, zápisy ze zasedání představenstva), články s kriminalistickou tématikou. Součástí je čtvrtletně vydávaný zpravodaj společnosti Quick report.

Publisher: Společnost pro kriminalistiku

1