Display: visual, text

Asociace užité grafiky a grafického designu

augdesign.cz [current version]

Členové, výroční zprávy, aktuality, organizační struktura asociace. Součástí jsou informace o každoročně pořádané přehlídce grafické designu Virtuální Biennále

Publisher: Asociace užité grafiky a grafického designu

1