Display: visual, text

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

df.osu.cz/kcd/ [current version]

Stránky katedry zaměřené na přípravu učitelů pro základní školy a budoucích odborníků v oblasti bohemistiky. Informace o personálním složení, studiu, výzkumné činnosti.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

www.alos-lp.cz [current version]

Stránky projektu, v jehož rámci jsou realizovány vzdělávací kurzy zabývající se logopedickou prevencí. Informace o projektu a aktualitách.

Publisher: Asociace logopedů ve školství

Moderní vyučování : portál na podporu rozvoje vzdělávání a školství

modernivyucovani.cz [current version]

Stránky především pro pedagogy a pracovníky ve školství zaměřené na podporu inovativní formy výuky. Součástí rozhovory s osobnostmi zastupující společnosti zaměstnávající mladé lidi a ukázková čísla časopisu Moderní vyučování

Publisher: AISIS

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů

www.asistentpedagoga.cz [current version]

Stránky obsahují ucelené informace týkající se profese asistenta pedagoga. Popis a náplň práce, potřebné vzdělání k výkonu profese asistenta.

Publisher: Nová škola

Týdeník školství

www.tydenik-skolstvi.cz [current version]

Časopis zabývající se pracovněprávními otázkami v oblasti školství, pracovními podmínkami učitelů, řízením škol a školských zařízení a školskou legislativou. Plné texty dostupné od roku 2005.

Publisher: Dictum

Učit se učit

www.ucitseucit.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je lépe připravit budoucí středoškolské učitele (matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie a informatiky) na jejich budoucí povolání. Součástí články s informacemi ze školství, o umění učit a kouzlu přírodních věd.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta

Výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století...

www.ped.muni.cz/z21/ [current version]

Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování ve školách. Cílem jsou informace, které zefektivnit výchovu ke zdraví u mladé generace. Obsahuje plné texty sborníků z konference Škola a zdraví pro 21. století, které probíhaly v letech 2006 - 2009.

Publisher: Masarykova univerzita

1