Display: visual, text

Muzeum Policie ČR

muzeumpolicie.cz [current version]

Vznik, vývoji a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu. Součástí jsou informace o kriminalistických metodách, fotogalerie.

Publisher: Muzeum policie ČR

1