Display: visual, text

Vojenské lesy a statky ČR : státní podnik

vls.cz [current version]

Organizace spravující výcvikové prostory Armády ČR. Informace o organizaci, divizích, lesním hospodářství, myslivosti, zemědělství a dalších činnostech. Na stránkách také Časopis zaměstnanců, sekce pro děti a informace o dřevorubecké soutěži.

Publisher: Vojenské lesy a statky ČR

1