Display: visual, text

Asociace krajů České republiky

asociacekraju.cz [current version]

Webové stránky zájmového sdružení, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Součástí informace o struktuře a organizaci asociace, tiskové informace, kalendář akcí, fotogalerie.

Publisher: Asociace krajů ČR

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Czech POINT

www.czechpoint.cz [current version]

Stránky projektu umožňující komunikaci mezi občanem a státem ve věci získání a ověřování dat z veřejných i neveřejných informačních systémů, prostřednictvím jednoho universálního místa. Součástí stránek informace o projektu, přehled kontaktních míst.

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

DataPlán : portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů

dataplan.info [current version]

Webové prostředí zastřešující systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů, aktuálně probíhajících aktivit a projektových záměrů s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Je součástí projektů Národní sítě Zdravých měst ČR

Publisher: Národní síť Zdravých měst ČR

DobráPraxe : databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

dobrapraxe.cz [current version]

Databáze inovativních řešení pro aktivní města, obce a regiony. Tématicky jsou zahrnuty oblasti veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiky, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkova, dopravy.

Publisher: Národní síť Zdravých měst ČR

Informační portál města Jaroměře

www.jaromer-josefov.cz [current version]

Portál informující o městě Jaroměři a Josefově, odborech města. Součástí informace pro občany a ktuálním dění.

Publisher: Město Jaroměř

Informační systémy veřejné správy

isvs.cz [current version]

Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-Governmentu

Publisher: Advice.cz

Internet ve státní správě a samosprávě : ISSS

www.isss.cz [current version]

Stránky konference věnované aktuálním otázkám souvisejícími s dalším rozvojem e-governmentu. Součástí sborníky z konferencí.

Publisher: Triada

Kverulant.org : Acta non verba, o.p.s.

www.kverulant.org [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti, jejímž cílem je hájit zájmy veřejnosti a upozorňovat na problémy především ve státní správě. Kromě informací o společnosti stránky obsahují přehled kauz, kterými se sdružení zabývalo.

Publisher: Acta Non Verba

Mnichovice : oficiální stránky města

mnichovice.info [current version]

Oficiální stránky města Mnichovice. Obsahují informace o dění v obci, o školství a o turistice a kulturním vyžití v okolí.

Publisher: Město Mnichovice

Občanská společnost nezávislých občanů pro město Rychvald

www.obcanska-spolecnost.cz [current version]

Stránky volebního uskupení pro komunální volby 2010. Informace o dění v Rychvaldu, součástí materiály ze zasedání zastupitelstva.

Publisher: Občanská společnost nezávislých občanů pro město Rychvald

Občanský monitoring

obcanskymonitoring.cz [current version]

Stránky občanského sdružení podporujícího občanské aktivity zejména v oblasti monitoringu veřejné správy a politiky. Informace o sdružení, jeho programu a projektech, články, aktuální dění.

Publisher: Občanský monitoring - RING

1 2