If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Asociace grafologů ČR

www.grafologiecr.cz [current version]

Články z oblasti grafologie, písmoznalectví, psychologie, historie písma a práva pro grafology. Součástí jsou ukázky rukopisů českých i světových osobností z oblasti kultury, sportu a vědy

Publisher: Asociace grafologů ČR

Briefcase Type Foundry

www.briefcasetype.com [current version]

Stránky projektu představující českou typografickou tvorbu. Briefcase Type Foundry digitalizuje návrhy písem, nabízí originální písma od mladých autorů a pomáhá publikovat starší, dosud nevydaná písma, vytvořená typografy a grafickými designéry. Součástí stránek ukázky tvorby.

Publisher: Briefcase Type Foundry

Grafologie a psychologie

ografologii.blogspot.com [current version]

Blog zaměřený na tématiku grafologie. Zabývá se obecnou grafologií, metodikou pro grafologický rozbor, typologií člověka z hlediska psychologie a znaky osobnostní psychologie, které lze pomocí grafologie odhalit

Publisher: Franče, Vojta

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Grafologie : psychologie písma

www.grafolog.cz [current version]

Zdroj obsahuje souhrnné poznatky z oblasti grafologie jako nauky o určování psychologického profilu uživatele na základě analýzy jeho rukopisu

Publisher: Jánský, Josef

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Grafologie ~ Psychologie písma ~ Sebepoznání

www.grafolog.estranky.cz [current version]

Informace o grafologii, ukázkové rozbory písma, podpisů a rukopisů, základní orientace v písmu a vysvětlení základních grafologických pojmů

Publisher: Sidor, Vasil

Radana Lencová

www.lencova.eu [current version]

Osobní stránky grafičky a kaligrafky, autorky nového písma Comenia Script, součástí ukázky z tvorby.

Publisher: Lencová, Radana

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Typofilos

www.typomil.com/typofilos/ [current version]

Blog zabývající se problematikou typografie a knižní grafiky je provozován v rámci projektu Typomil, kde se dále nachází i webové portfolio autora Martina Peciny

Publisher: Pecina, Martin

Typomil : písmo, typografie a sazba na webu

typomil.com [current version]

Webové stránky zabývající se problematikou tvorby písma a typografie. V rámci projektu je provozován i blog Typofilos a webové portfolio autora Martina Peciny

Publisher: Pecina, Martin

Www.pismoznalectvi.com

www.pismoznalectvi.com [current version]

Informace o oboru písmoznalectví a souhrn článků o tomto oboru zejména ve vztahu ke grafologii a užití písmoznalectví v soudních sporech a personalistice

Publisher: Zimmer, Jan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1