Display: visual, text

Asociace grafologů ČR

www.grafologiecr.cz [current version]

Články z oblasti grafologie, písmoznalectví, psychologie, historie písma a práva pro grafology. Součástí jsou ukázky rukopisů českých i světových osobností z oblasti kultury, sportu a vědy

Publisher: Asociace grafologů ČR

Grafologie a psychologie

ografologii.blogspot.com [current version]

Blog zaměřený na tématiku grafologie. Zabývá se obecnou grafologií, metodikou pro grafologický rozbor, typologií člověka z hlediska psychologie a znaky osobnostní psychologie, které lze pomocí grafologie odhalit

Publisher: Franče, Vojta

Grafologie : psychologie písma

www.grafolog.cz [current version]

Zdroj obsahuje souhrnné poznatky z oblasti grafologie jako nauky o určování psychologického profilu uživatele na základě analýzy jeho rukopisu

Publisher: Jánský, Josef

Grafologie ~ Psychologie písma ~ Sebepoznání

www.grafolog.estranky.cz [current version]

Informace o grafologii, ukázkové rozbory písma, podpisů a rukopisů, základní orientace v písmu a vysvětlení základních grafologických pojmů

Publisher: Sidor, Vasil

Radana Lencová

www.lencova.eu [current version]

Osobní stránky grafičky a kaligrafky, autorky nového písma Comenia Script, součástí ukázky z tvorby.

Publisher: Lencová, Radana

Typofilos

www.typomil.com/typofilos/ [current version]

Blog zabývající se problematikou typografie a knižní grafiky je provozován v rámci projektu Typomil, kde se dále nachází i webové portfolio autora Martina Peciny

Publisher: Pecina, Martin

Typomil : písmo, typografie a sazba na webu

ypomil.com [current version]

Webové stránky zabývající se problematikou tvorby písma a typografie. V rámci projektu je provozován i blog Typofilos a webové portfolio autora Martina Peciny

Publisher: Pecina, Martin

Www.pismoznalectvi.com

www.pismoznalectvi.com [current version]

Informace o oboru písmoznalectví a souhrn článků o tomto oboru zejména ve vztahu ke grafologii a užití písmoznalectví v soudních sporech a personalistice

Publisher: Zimmer, Jan

1