Display: visual, text

Tvořivá škola : české činnostní učení

www.tvorivaskola.cz [current version]

Tvořivá škola se snaží o inovaci systému základního vzdělávání v ČR. Informace o sdružení, projektech, vzdělávacích akcích, činnostním učení a aktuálním dění.

Publisher: Tvořivá škola

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Vzdělávání-učitelů.cz

www.tvorivaskola.cz [current version]

Informace o činnostním učení - metodách, strategiích, postupech, pomůckách, publikacích a vzdělávacích akcích.

Publisher: Tvořivá škola

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Www.cinnostni-uceni.cz

cinnostni-uceni.cz [current version]

Informace o činnostním učení - charakteristice, metodách, postupech, strategii, klíčových kompetencích a vzdělávacích akcích.

Publisher: Tvořivá škola

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1