Display: visual, text

DobráPraxe : databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

dobrapraxe.cz [current version]

Databáze inovativních řešení pro aktivní města, obce a regiony. Tématicky jsou zahrnuty oblasti veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiky, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkova, dopravy.

Publisher: Národní síť Zdravých měst ČR

Letná sobě! : architektonická iniciativa pro smysluplný rozvoj letenské čtvrti

letnasobe.cz [current version]

Stránky architektonické iniciativy, která se zabývá rozvojem městské čtvrti Letná. Informace o územním rozvoji, pořádaných akcích a architektuře.

Publisher: Wlazel, Adam

Národní síť Zdravých měst ČR

nszm.cz [current version]

Webové stránky přinášejí informace o Zdravých městech, obcích a regionech, které se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli

Publisher: Národní síť Zdravých měst ČR

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

ekopolitika.cz [current version]

Stránky zaměřené na činnost Ústavu pro ekopolitiku, jehož cílem je přispívat k integraci požadavků ochrany životního prostředí a podporovat zásadu sdílené odpovědnosti za kvalitu života současných a budoucích generací.Zahrnuje informace o ústavu samotném

Publisher: Ústav pro ekopolitiku

1