Display: visual, text

Geoscape : alternative approaches to middle-european geography

geo.ujep.cz [current version]

Elektronický časopis v angličtině zabývající se výzkumem krajiny v širším smyslu.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

1