Display: visual, text

Health & Caring : časopis o zdraví

healthandcaring.upce.cz/index.php/healthandcaring/ [current version]

Recenzovaný, vědecko-odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu.

Publisher: Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Licence: CC BY-NC 4.0

Klinická biochemie a metabolismus

www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy--kbm [current version]

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky zaměřený na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny.

Publisher: Česká společnost klinické biochemie

Registry.cz : systémy pro sběr klinických dat

registry.cz [current version]

Informace o zakládání a správě klinických registrů, přehled všech registračních projektů Institutu biostatistiky a analýz MU. Součástí informace a rady týkající se tvorby a provozu klinických registrů.

Publisher: Masarykova univerzita. Institut biostatistiky a analýz

1