Display: visual, text

Muzeum Jindřichochohradecka

www.mjh.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na regionální historii a etnografii Jindřichohradecka s unikátním exponátem mechanického betlému, Krýzových jesliček, nebo zařízení historické klasicistní lékárny. Návštěvnické informace o muzeu, přehled expozicí, sbírek a kulturních akcí.

Publisher: Muzeum Jindřichochohradecka

Muzeum Karla Zemana

www.muzeumkarlazemana.cz [current version]

Stránky muzea, které představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století.

Publisher: C&COM Advertising

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

www.muzeumkourimska.cz [current version]

Stránky muzea, jehož sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Informace o muzeu, jeho historii, expozicích a aktuálním dění.

Publisher: Regionální muzeum v Kolíně

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

www.puppets.cz [current version]

Informace o muzeu, jeho historii, výstavách, aktivitách a divadelní scéně, součástí fotogalerie.

Publisher: Muzeum loutkářských kultur

Muzeum města Ústí nad Labem

muzeumusti.cz [current version]

Informace o sbírkách, projektech a dalších činnostech Muzea města Ústí nad Labem

Publisher: Muzeum města Ústí na Labem

Muzeum Mladoboleslavska

www.muzeum-mb.cz [current version]

Stránky muzea s regionální působností. Informace o sbírkách a expozicích, přehled pořádaných výstav.

Publisher: Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Podblanicka

www.muzeumpodblanicka.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na vlastivědu, přírodu a historii regionu Podblanicka. Informace o stálých expozicích, sbírkách, výstavách a přehled pořádaných doprovodných akcí.

Publisher: Muzeum Podblanicka

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

www.muzeumtrutnov.cz [current version]

Stránky regionální muzea s působností pro okres Trutnov a přilehlý region. Zpřístupňuje archeologické, historické a etnografické sbírky z oblasti Podkrkonoší. Informace o muzeu, jeho sbírkách a činnosti, přehled výstav.

Publisher: Muzeum pokrkonoší Trutnov

Muzeum průmyslových železnic

mpz.cz [current version]

Zdroj pojednává o Muzeu průmyslových železnic ze současné a historické perspektivy a obsahuje fotogalerii lokálních drah a modelů vlaků

Publisher: Muzeum průmyslových železnic

Muzeum regionu Valašsko

www.muzeumvalassko.cz [current version]

Stránky muzea, jehož součástí je zámek, lapidárium a hvězdárna. Stránky informují o programu muzea, jeho stálých expozicích a jednotlivých objektech. Součástí jsou také obsahy vydávaných publikací.

Publisher: Muzeum regionu Valašsko

Muzeum romské kultury

rommuz.cz [current version]

Informace o romské historii, jazyku, řemeslech a hudbě. Součástí je přehled pořádaných přednášek, výstav, projekcí, koncertů apod. Muzeum organizuje kurzy romštiny

Publisher: Muzeum romské kultury

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

www.msb-jablonec.cz [current version]

Stránky muzea informující o aktuálních expozicích, výstavách a sbírkách.

Publisher: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

1 2 3 4 5 6 7