Display: visual, text

Muzeum středního Pootaví Strakonice

www.muzeum-st.cz [current version]

Stránky muzea, které mimo jiné expozice vystavuje mimořádnou expozici dud a dudáctví v Čechách, historické motocykly nebo exponáty týkající se rodu Rožmberků a řádu Maltézských rytířů. Součástí muzea je také technická památka středověkého vodního mlýna v Hoslovicích.

Publisher: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum T.G.M. v Rakovníku

muzeumtgm.cz [current version]

Informace o muzeu, pořádaných akcích, výstavách a osobnostech spjatých s městem Rakovník

Publisher: Muzeum TGM Rakovník

Muzeum umění Benešov

www.muzeum-umeni-benesov.cz [current version]

Stránky muzea obsahují popis stálých a současných expozic, medailonky malířů z českého Podkrkonoší, základní přehled umění v Benešově a okolí, profesní etický kodex českých muzeí umění a další zajímavé informace.

Publisher: Město Benešov

Muzeum umění Olomouc

www.olmuart.cz [current version]

Jedná se o stránky Muzea umění v Olomouci, které se skládá z Arcidiecézního muzea v Olomouci, Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea moderního umění. Informace o muzeu, sbírkách, stálých expozicích

Publisher: Muzeum umění Olomouc

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

muzeumhk.cz [current version]

Organizační struktura, historie, zprávy o činnosti, sbírky, výstavy (včetně archivu až do roku 1902) muzea. Součástí je fotogalerie prostor muzea

Publisher: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum Vysočiny Jihlava

muzeum.ji.cz [current version]

Stránky muzea informují o jeho historii, projektech, sbírkách a expozicích. Součástí je také přehled aktuálních akcí a výstav.

Publisher: Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Muzeum Vyškovska

www.muzeum-vyskovska.cz [current version]

Stránky regionálního muzea sídlícího na vyškovském zámku zahrnují informace o objektech, které muzeum spravuje, o stálých expozicích, sbírkách, aktivitách muzea, archiv výstav a akcí.

Publisher: Muzeum Vyškovska

Národní muzeum

www.nm.cz [current version]

Organizační struktura, aktuální výstavy (včetně archivu), výzkumné projekty, seznam vydaných publikací a další činnosti Národní technického muzea. Součástí webu jsou i informace o Náprstkově muzeu a Českém muzeu hudby

Publisher: Národní muzeum

Národní muzeum fotografie

nmf.cz [current version]

Informace o výstavách, sbírkách, službách Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Součástí zdroje jsou i informace o událostech v oblasti fotografování v rámci okresu Jindřichova Hradce

Publisher: Národní muzeum fotografie

Národní technické muzeum

ntm.cz [current version]

Organizační struktura, historie, sbírky, projekty, vydavatelská činnost, vědecké a další aktivity Národní technického muzea. Součástí rozsáhlé informace o archivu a knihovně muzea.

Publisher: Národní technické muzeum

Národní zemědělské muzeum : NZM

nzm.cz [current version]

Historie, sbírky, aktuální výstavy, projekty, výzkumná činnost a další aktivity Národního zemědělského muzea. Součástí stránek informace o pobočkách v Čáslavi, Kačině, Ohradě a Valticích

Publisher: Národní zemědělské muzeum

Oblastní muzeum Praha-východ

www.muzeumompv.cz [current version]

Oblastní muzeum spravuje a zpřístupňuje sbírkové předměty, které pomáhají poznat zejména minulost a krajinu regionu. Informace o sbírkách, výstavách a jednotlivých expozicích.

Publisher: Oblastní muzeum Praha-východ

1 2 3 4 5 6 7